Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for online bestillinger på shop.gokids.dk

GoKids vil gerne gøre dig bekendt med vores nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, som regulerer, hvordan GoKids behandler og afregner dine bestillinger.

3.1 Indgåelse af købsaftale og levering af varer

3.1.1 Vi indgår udelukkende købsaftaler på dansk for så vidt angår de bestillinger, der foretages online på shop.gokids.dk.

Brandet GoKids er ejer af “Sælger” som er: Sensesation IVS

Sensesation oplysninger fremgår nedenfor,

Sensesation IVS
CVR-nr.: 36200774
Hostrups Have 31. 3.th
1954 Frederiksberg C.

Telefonnr. : 21 75 19 87. E-mail: shop@gokids.dk

3.1.2 Ved at klikke ”Godkend ordre”, afgiver du en bindende bestilling på varerne i din indkøbskurv. Vi sender dig en ordrebekræftelse pr. e-mail, så snart du har indsendt din bestilling. Der indgås en bindende købsaftale, når du modtager en ordrebekræftelse fra os. Ordrebekræftelsen anses modtaget, så snart vi har afsendt den til den e-mail adresse, som du har registreret på din ordre, og når denne e-mail er nået frem til serveren hos din e-mail udbyder. Vilkårene i købsaftalen vil blive gemt hos GoKids. Vær opmærksom på, at varer, der er bestilt via forudbetaling (reserveret betaling), vil blive ekspederet, så snart den fulde købspris samt eventuelle leveringsomkostninger er modtaget.

3.1.3 Vi gør dig opmærksom på, at GoKids ikke er forpligtet til at levere din bestilling i tilfælde af, at vores leverandører undtagelsesvist ikke leverer til vores lager, uanset at vi har fulgt en korrekt bestillingspraksis (overensstemmende indkøbstransaktion). For at denne undtagelse finder anvendelse, er det en forudsætning, at vi ikke er juridisk ansvarlige for, at de omhandlede varer er utilgængelige, og vi skal desuden have underrettet dig om situationen uden ugrundet forsinkelse. Det er videre en forudsætning, at vi ikke har påtaget os indkøbsrisikoen i relation til den omhandlede bestilling. Hvis vi ikke kan skaffe din bestilling hjem, refunderer vi enhver betaling i relation hertil uden ugrundet forsinkelse.

3.1.4 Vi påtager os ikke risikoen for at skulle skaffe bestillinger hjem andetsteds fra (indkøbsrisiko). Det gælder også for så vidt angår bestillinger af generiske varer (hvor det kun er varens type og funktion, der er beskrevet). Vi er udelukkende forpligtet til at foretage leveringen fra vores tilgængelige lager og fra det lager, hvorfra vi har bestilt fra vores leverandører. Vi leverer inden for Danmarks grænser. I de tilfælde hvor der er angivet tidsperioder i arbejdsdage, skal det forstås som alle dage mellem mandag og fredag (begge dage inklusiv), med undtagelse af offentlige fri- og helligdage i Danmark.

3.2 Priser, leveringsomkostninger og ekspres levering

3.2.1 De priser, der fremgår på vores hjemmeside på det tidspunkt, hvor bestillingen afgives, er gældende. De angivne priser er ekslusiv moms i overensstemmelse med den gældende sats. Varerne er GoKids ejendom, indtil den fulde købesum er indbetalt.

3.2.2 Omkostningerne forbundet med levering afholdes af kunden og fremgår specifikt af ordrebekræftelsen.

3.3 Betaling

3.3.1 GoKids tilbyder som udgangspunkt følgende betalingsmetoder: kreditkort. Vi forbeholder os retten til at afvise bestemte betalingsmetoder for en given bestilling og til at henvise til andre betalingsmetoder. Vær opmærksom på, at vi kun accepterer betalinger fra konti inden for Den Europæiske Union (EU). Du skal selv dække eventuelle omkostninger pålagt i forbindelse med pengetransaktioner.

3.3.2 Hvis du betaler med et betalingskort, trækkes beløbet på dit kort, når vi afsender din bestilling.

3.3.3 Vi forbeholder os retten til at opkræve et gebyr på 100 kr. for forsinket betaling pr. betalingspåmindelse, hvis du misligholder din betalingspligt. Du har ret til at fremlægge dokumentation for, at det faktiske tab var væsentlig mindre end det angivne gebyr, eller at vi ikke har lidt noget tab.

3.3.4 Du samtykker til udelukkende at modtage fakturaer og kreditnotaer i elektronisk form.

3.4 Rabatkoder og indløsning af rabatkoder

3.4.1 Rabatkoder er rabatter, der bliver uddelt i forbindelse med reklamekampanger og er gyldige inden for en afgrænset tidsperiode. Rabatkoder kan ikke købes.

3.4.2 Rabatkoder kan kun indløses i forbindelse med et køb og kun inden for den angivne specificerede tidsperiode. Særlige mærker kan være undtaget fra rabatordninger. Rabatkoder kan ikke bruges til at købe gavekort. Vær opmærksom på, at det kan være påkrævet, at der handles for et minimumsbeløb, for at rabatkoder kan indløses.

3.4.3 Værdien af ordren skal overstige værdien af det minimumsbeløb, som er angivet på rabatkoden. Værdien af rabatkoden kan ikke udbetales kontant, ligesom værdien heraf ikke bliver forrentet. Rabatkoder kan ikke refunderes, såfremt nogle eller alle de bestilte varer bliver returneret.

3.4.4 Rabatkoder kan kun indløses forud for, at bestillingsprocessen gennemføres. Det er ikke muligt at anvende rabatkoder bagudrettet. Rabatkoder må ikke overføres til tredjeparter. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er det ikke muligt at kombinere flere rabatkoder.

3.4.5 Hvis du har brugt en rabatkode i forbindelse med dit køb og ordrens samlede værdi er mindre eller lig med værdien af rabatkoden, som et resultat af, at du efterfølgende har tilbagekaldt en del af din ordre, forbeholder vi os retten til at opkræve dig den oprindelige pris for de varer, du beholder.

3.5 Lovpligtig fortrydelsesret i forbindelse med køb af GoKids varer

Når du køber GoKids varer, har du en lovpligtig ret til at fortryde dit køb:

Information om fortrydelsesretten

Du har ret til at fortryde denne købsaftale inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse. De 14 dages fortrydelsesret omfatter 14 hele dage og løber fra den dag, hvor du, eller en person udpeget af dig (men ikke leverandøren), fik leveret den sidste af dine varer.

For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du underrette os (GoKids, Hostrups Have 31, 3.th – 1954 Frederiksberg C., e-mail: shop@gokids.dk) om din beslutning om at ophæve købsaftalen ved at sende os en utvetydig erklæring (eksempelvis et brev eller en e-mail). Hvis du ønsker det, kan du bruge den vedhæftede returformular, men det er ikke påkrævet, at du bruger denne.

Fortrydelsesrettens virkninger

Hvis du ophæver din købsaftale ved at gøre brug af din fortrydelsesret, er vi forpligtiget til at refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig inklusiv leveringsomkostninger (undtagen eventuelle omkostninger forbundet med, at du har valgt en leveringsmetode, som ikke er den standardlevering, som vi tilbyder), uden ugrundet forsinkelse og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi modtog din meddelelse vedrørende fortrydelse af købsaftalen. Refunderinger vil blive tilbageført til dig via den samme betalingsmetode, som du brugte i forbindelse med det oprindelige køb, med mindre vi udtrykkeligt har aftalt med dig, at anden refunderingsmetode er mulig. Vi opkræver ikke nogle gebyrer i forbindelse med refunderingen. Vi tilbageholder imidlertid din refundering, indtil vi har modtaget de refunderede varer, eller indtil du har forsynet os med bevis for, at du har returneret de omhandlede varer, alt efter hvilken omstændighed der indtræder først.

Du er forpligtet til at returnere alle de omhandlede varer til os uden unødvendig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde købsaftalen.

Ovenstående betingelser anses for opfyldt, hvis du returnerer de omhandlede varer inden for 14-dages fristen. Vi refunderer forsendelsesomkostningerne under forudsætning af, at du bruger de vedlagte returdokumenter til brug for forsendelse i det land, hvortil du fik leveret dine varer, idet du ellers vil være forpligtet til selv at betale forsendelsesomkostningerne. Du er kun forpligtet til at afholde omkostninger til eventuelle værdiforringelser af varerne, hvis værdiforringelsen skyldes din fejlagtige behandling af varerne i forbindelse med undersøgelse af varernes stand, egenskab og funktion.

Standard fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at fortryde dit køb, bedes du udfylde nedenstående formular og returnere den til os)

Att: GoKids,Hostrups Have 31, 3.th, 1954 Frederiksberg C. , e-mail: shop@gokids.dk

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at fortryde den indgåede købsaftale vedrørende min/vores (*) købsaftale af følgende varer (*): — bestilt den (*)/modtaget den (*) — forbrugerens navn(e) — forbrugerens adresse — dato (*) Slet denne, når (*) er udfyldt.

3.6 Mulighed for fortrydelse i op til 30 dage efter modtagelse

3.6.1 Uden at det påvirker din lovpligtige fortrydelsesret, tilbyder vi dig muligheden for at returnere dine varer inden for 30 dage efter, at du har modtaget dem. Denne udvidede returret tillader dig, selv efter udløbet af 14- dags fortrydelsesretsperioden (se “Information om fortrydelsesretten” ovenfor), at annullere den indgåede købsaftale ved at returnere varerne til os inden for 30 dage efter, at du har modtaget dine varer (perioden løber fra, når du modtager dine varer).

3.6.2 Hvis du returnerer GoKids varer, kan du bruge de returdokumenter, der er vedlagt din ordre.

3.6.3 Dine varer vil anses for at være returneret inden for 30 dage, hvis du afsender dem inden for denne tidsperiode. Muligheden for at benytte denne returmulighed er imidlertid betinget af, at du kun har iført dig varerne/prøvet dem, på same måde, som du ville have gjort, hvis du var i en fysisk forretning, samt at varerne bliver returneret i deres oprindelige tilstand, hvilket vil sige, at varerne skal være i deres originale indpakning inklusiv mærker, og at varerne er ubrugte, intakte og ubeskadigede. Indtil perioden for den lovmæssige fortrydelsesret udløber, vil dette regelsæt alene regulere din fortrydelsesret. Muligheden for at returnere varer inden for 30 dage begrænser ikke dine lovmæssige rettigheder, idet du er berettiget til at udnytte disse uden begrundelse. Muligheden for returnering gælder ikke for gavekort.

3.7 Refundering

Hvis du har betalt med kreditkort, vil det  blive tilbageført til dit kreditkort.

3.8 Kundeservice

Vores afdeling for kundeservice kan kontaktes på: Telefon: 21 75 19 87 fra Man – Fre (9-16) E-mail: shop@gokids.dk 

3.9 Reklamationer

3.9.1 Vores ansvar for mangler bliver reguleret af den relevante lovgivning på området.

3.9.2 Når du handler på shop.gokids.dk har du 24 måneder til at underrette os om eventuelle mangler ved dine varer.

3.9.3 En meddelelse om mangler skal begrundes, og manglen må ikke være et resultat af din fejlagtige behandling af varerne. GoKids vil tage stilling til, om din meddelelse vedrørende mangler er berettiget, baseret på den information du giver os.

3.9.4 For at være berettiget til at benytte den ovenfor nævnte ret vedrørende mangelfulde varer skal du give meddelelse om manglerne inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglerne ved varerne. Hvis du giver meddelelse herom inden for to måneder fra den dag, hvor du opdager manglen, vil meddelelsen altid anses for at være givet inden for rimelig tid.

3.9.5 For at benytte ovenfor nævnte ret, skal du underrette os (GoKids, Hostrups Have 31, 3.th – 1954 Frederiksberg C., e-mail: shop@gokids.dk) ved at sende os en utvetydig erklæring herom (eksempelvis et brev eller en e-mail).

Formular: underretning om mangler

(Hvis du ønsker at underrette os om mangler, bedes du udfylde nedenstående formular og returnere den til os)

Att: GoKids, Hostrups Have 31, 3.th – 1954 Frederiksberg C., e-mail: shop@gokids.dk.

Jeg/vi (*) giver herved meddelelse om mangler vedrørende de indkøbte varer i henhold til den indgåede købsaftale indgået af mig/os (*): — bestilt den (*)/modtaget den (*) — forbrugerens navn(e) — forbrugerens adresse — dato — beskrivelse af manglen (*) Slet denne, når (*) er udfyldt. Slut

3.9.6 Hvis du er uenig i GoKids beslutning om, hvorvidt den omhandlede vare er mangelfuld, kan du indgive en klage til ‘Center for Klageløsning’. Du kan finde mere information på Center for Klageløsnings hjemmeside: http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold/Klageforhold/Center-for-Klageloesning eller du kan kontakte dem direkte på følgende adresse: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark.

3.10 Persondata

Når du køber et produkt på vores side eller kommunikerer med os på sitet, indsamler vi de oplysninger, som du selv giver os, fx dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, hvordan du betaler, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, reklamationer på varer, leveringsønsker, hvem du har sendt en gave til samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra du har sendt os din ordre.

Formålet er, at vi kan levere de produkter, som du har bestilt og i øvrigt opfylde vores juridisk bindende aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og evt. foretage reklamationsbehandling, hvis noget er galt med et produkt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved dit køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

3.11 Yderligere information

3.11.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser kan findes på shop.gokids.dk. Du kan også printe eller gemme dette dokument ved at bruge den sædvanelige kommando i din webbrowser (normalt: Filer – Gem som).

3.11.2 Du kan også nemt gemme din ordreinformation, enten ved at downloade salgs- og leveringsbetingelser og bruge de passende kommandoer i din webbrowser eller ved at vente til du modtager den automatisk genererede ordrebekræftelse, som vi sender til dig, til den af dig oplyste e-mailadresse ved fuldførelse af din ordre. Ordrebekræftelsen, som fremsendes pr. e-mail, indeholder din ordreinformation og vores salgs- og leveringsbetingelser og kan printes ud eller gemmes via dit e-mail program.

Med venlig hilsen

GoKids IVS

Hostrups Have 31, 3.th – 1954 Frederiksberg C.

CVR: 36200774

Sidst opdateret: 18. maj 2021

Indkøbskurv